Rett Sklepik

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta jest samofinansującą się organizacją non profit. Dlatego utworzyliśmy Rett Sklepik abyście mogli nas wspierać dowolną kwotą darowizny. W naszym Rett Sklepiku możesz dokonać zakupów wspierając realizację celów jakie stoją przed naszym Stowarzyszeniem

Cały dochód ze sklepiku stowarzyszenie przekazuje na realizację swoich celów statutowych mieszczących się w celach zwolnionych z podatku dochodowego od osób prawnych