Zarząd Stowarzyszenia

Paweł Kwiecień
Prezes Stowarzyszenia

Marek Piegat
Vice Prezes Stowarzyszenia

Tomasz Pakulski
Vice Prezes Stowarzyszenia

Piotr Czachorowski
Vice Prezes Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Monika Brak
Przewodnicząca Komisjij Rewizyjnej

Krzysztof Skrzymowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Urszula Brzozowska
Członek Komisji Rewizyjnej