Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta

– KRS: 0000076736
– Regon: 012677650
– NIP: 5213218582
Bank Pekao SA,
I Oddział w Krakowie, Filia 9
30 1240 1343 1111 0010 0150 1224
Kontakt do Stowarzyszenia 
 info@rettsyndrome.pl
Siedziba OSPOzZR:
ul. 3 Maja 1-3
62-500 Konin
Adres do korespondencji:
ul. 3 maja 1-3
62-500 Konin
Kontakt telefoniczny:
+48 500 763 175
+48 501 795 495