2024-05-15 Monica Coenraads

Rewolucja w medycynie genetycznej!

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2024-04-03

GEARING UP FOR THE CLINIC: UNLOCKING THE MYSTERIES OF RNA EDITING

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2024-03-31
Firma Neurotech ogłosiła pozytywne wyniki trwającego w Australii badania klinicznego fazy I/II dotyczącego NTI164, terapii lekami kannabinoidowymi o szerokim spektrum działania stosowanej w leczeniu zespołu Retta. Po 12 tygodniach bez SAE firma zgłosiła, że 93% uczestników wykazało poprawę w oparciu o skalę CGI-I oraz że średnia poprawa od 4. do 12. tygodnia według RSBQ wyniosła 205% w zakresie objawów, w tym komunikacji, zachowań rąk, lęku/nastroju i jakości życia. 

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2024-03-19
Taysha-Rett-Patient-Advocacy-Leader-Letter-March-19-2024

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2024-03-04
neurogene-our-letter-to-rett-syndrome-community-march-2024

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2024-02-29
Taysha Rett Patient Advocacy Letter

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2024-01-02
ANAVEX NEWS

Anavex Life Sciences Provides an Update on Rett Syndrome Program

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2023-12-28
Rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Daybue (trofinetyd) we wskazaniu: zespół Retta

2023-12-27
Taysha – REVEAL-Pediatric Study US Trial Enrollment Letter

UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2023-12-04
Daybue (trofinetyd) we wskazaniu: zespół Retta 
Stanowisko Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2023-11-30
Daybue (trofinetyd) we wskazaniu: zespół Retta 
Artykuł opracowany przez Wydział Oceny Technologii Medycznych na potrzeby oceny zasadności wydawania zgody na refundację na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2023-06-29
LUTZ I LIU DREAM TEAM OTRZYMALI 23 MILIONY DOLARÓW NA WYLECZENIE CZTERECH RZADKICH
CHORÓB: RETT JEST JEDNĄ Z NICH

Artykuł opracowany przez Rett Syndrome Research Trust 
UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

2023-03-23
daybue_key_facts_for_parents

Artykuł opracowany przez Rett Syndrome Research Trust 
UWAGA  ! Artykuł przetłumaczony automatycznie przez Google Translator

Projekt RSRT rozpoczął się od finansowania licznych badań podstawowych, które poszerzyły naszą zbiorową bazę wiedzy na temat tego zaburzenia i stanowią podstawę wszystkich naszych bieżących inicjatyw.

Przedstawiamy realizację sześciu strategii genetycznych, które pozwolą pokonać tą straszną chorobę

Zródło: Rett Syndrome Research Trust 
UWAGA  ! Artykuły w dziale How We Get to a Cure przetłumaczone automatycznie przez Google Translator