Zabajka 2016

W imieniu Zarządu OSPOzZR uprzejmie informuję, że rozpoczynamy zapisy na turnus rehabilitacyjny, który zostanie zorganizowany w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „www.zabajka.com.pl” w Stawnicy w terminie 03.06.2016-16.06.2016. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną wysłane mailem na adresy członków OSPOzZR. Dysponujemy jedynie 17 miejscami, zostanie stworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłac na adres „p.wojcik@rettsyndrome.pl”

Wykaz Symboli Niepełnosprawności

1) 01-U – upośledzenie umysłowe; 2) 02-P – choroby psychiczne; 3) 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 4) 04-O – choroby narządu wzroku; 5) 05-R – upośledzenie narządu ruchu; 6) 06-E – epilepsja; 7) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia; 8) 08-T – choroby układu pokarmowego; 9) 09-M – choroby układu moczowo-płciowego; 10) 10-N – choroby neurologiczne; 11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

Zgromadzenie Rett Syndrome Europe

Wiedeń 15.11.2014 Sprawozdanie przygotowały: Magdalena Partyła-Wójcik i Emilia Głażewska 15 listopada w Wiedniu odbyło się Zgromadzenie Rett Syndrome Europe. Wziêło w nim udział ok. 40 osób – przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii, Wêgier, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Czech, Słowacji, Rosji, Armenii, Austrii, Katalonii, Włoch oraz Polski. W spotkaniu uczestniczyła równie¿ Paige Nues z International Rett Syndrome Foundation. Głównym tematem spotkania były prezentacje klinik zajmujących się zespołem Retta. Reprezentanci 10 stowarzyszeń przedstawili modele opieki w swoich krajach. Prezentacje dotyczyły: Austrii, Katalonii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Norwegii,…

Sarbinowo 2015

W imieniu Zarządu OSPOzZR uprzejmie informuję, że przyszłoroczny turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy zostanie zorganizowany w Ośrodku Rehabilitacyjnym ADHARA w Sarbinowie (http://www.sarbinowo.pl/noclegi/oferta/adhara-3386/) w okresie od 18.07.2015-01.08.2015. Sarbinowo – spokojna miejscowość letniskowa położona nad brzegiem Bałtyku, oddalona 7 km od Mielna i 30 km od Kołobrzegu. Ośrodek ADHARA położony jest w odległości ok. 50 m. od plaży. Wszyscy członkowie OSPOzZR otrzymają szczegóły mailem. Piotr Wójcik

Zabajka 2014

W dniach 19-21.08.2014 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta zorganizowało w Zabajka Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Stawnica spotkanie ze specjalistami z Maastricht University Rett Expertise Centre. Prof. dr. Leopold Curfs oraz dr Eric Smeets skonsultowali 36 dziewczynek z zespołem Retta. W dniu 19.08.2014 odwiedzili nas również goście z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem – dr Barbara Jasiewicz oraz dr Sławomir Duda. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przyjazd. Dziękujemy również Emilia Thomas-Czarnecka za tłumaczenie wykładów oraz pomoc w tłumaczeniu przy konsultacjach. [Show slideshow] 1…