Nowości w diagnostyce i terapii dzieci i osób z zespołem Retta, zespołem Pitta-Hopkinsa oraz ze schorzeniami pokrewnymi

Konferencja już za nami. Dziesięć godzin wykładów i spotkań w gronie specjalistów, rodziców, terapeutów i opiekunów osób z zespołem Retta oraz Pitta-Hopkinsa. Było dużo rozmów o genach, mutacjach, skoliozie, padaczce, rehabilitacji ale też emocji, które naładowały baterie do działania i dawały nadzieję, a innym punkt odniesienia do dalszej wędrówki niełatwą drogą pokazując, że nie jesteśmy w niej osamotnieni, a prawie dwustu osobowe grono uczestników konferencji jest tego najlepszym dowodem.
To niezwykłe wydarzenie nie odbyłoby się jednak bez wsparcia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, akceptacji prof. dr hab. Stanisława Kowalika i zaangażowania dr Anny Nadolskiej, która z ramienia Akademii wspierała organizację Konferencji. Dziękujemy też naszym prelegentom, prof. dr hab. n. med. Robertowi Śmiglowi, dr hab. n. med. Krystynie Szymańskiej, dr hab. n. med. Elżbiecie Stawickiej, dr Justynie Cholewie-Wacław, Katarzynie Łuszczak, dr hab. n. med. Krzysztofowi Szczałubie, dr n. med. Krzysztofowi Pilchowi, dr n. med. Pawłowi Grabali, Dawidowi Kapole za poświęcenie swojego wolnego czasu i wsparcie merytoryczne konferencji oraz wygłoszenie wykładów.
Konferencja to jednak nie tylko wykłady ale także poprzedzające je piątkowe konsultacje ortopedyczne, za które szczególne podziękowania składamy dr Pawłowi Grabali, który w swym napiętym grafiku znalazł czas by je przeprowadzić. Dziękujemy też Katarzynie Łuszczak i firmie ATABI, która po raz kolejny udzieliła nam wsparcia organizacyjnego udostępniając pomieszczenia do konsultacji. Specjalne podziękowania należą się również Piotrowi Kluzie za bezinteresowną pomoc przy rejestracji uczestników i czuwaniu nad sprawnym działaniem zaplecza.
Naładowani energią przygotowujemy się do kolejnych przedsięwzięć i mamy nadzieję, że niedługo uda się zorganizować kolejną konferencję, o jeszcze szerszym zakresie programowym 🙂