Efektywne wprowadzenie eyetrackingu jako wsparcie komunikacji u dzieci z zespołem Retta.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca od lat wzbogacana jest o zastosowanie nowoczesnych technologii wspomagających. Wyzwaniem dla specjalistów i rodzin osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi staje się zarówno dobór najlepszego rozwiązania, jak i jego wprowadzenie i zastosowanie.

Podczas warsztatów przedstawimy wiedzę dotyczącą sterowania komputerem za pomocą wzroku oraz praktyczne umiejętności z zakresu obsługi programów i urządzeń. Istotnym elementem warsztatów będą zagadnienia metodyczne dotyczące pracy z dziećmi obsługującymi komputer i komunikującymi się za pomocą wzroku.

Celem warsztatów jest dostarczenie Uczestnikom kompetencji zarówno w zakresie podłączania i uruchamiania urządzeń, jak i codziennej pracy z nimi. Szkolenie odbędzie się w dniu 19.12.2020 r. od godz. 09:00 do 14:00 w formie webinarium. Szczegółowe informacje o programie oraz zapisy dostępne są na stronie wydarzenia http://www.moge-potrafie-chce.rettsyndrome.pl 

Zapraszamy również na stronę wydarzenia na FB