Rehabilitacja w Zespole Retta – projekt Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Po ogłoszeniu w Obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami 2019 naboru do otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na realizację programu w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w kwietniu OSPOzZR złożyło projekt działań rehabilitacyjnych dla dzieci z zespołem Retta z terenu województwa wielkopolskiego. Otrzymaliśmy dotację i w okresie od 01-09-2019 do 30-11-2019 odbyły sie zajęcia rehabilitacyjne. W dniu 16-01-2020 OSPOzZR złożyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.

Bezpośrednim efektem – usługą zrealizowaną na rzecz uczestników zadania publicznego z terenu województwa Wielkopolskiego było:
– 24 zajęcia rehabilitacji przypadające na 5 osób niepełnosprawnych, 25 zajęć przypadających na 2 osoby niepełnosprawne i 26 zajęć przypadające na 8 osób niepełnosprawnych uczestniczących w zadaniu publicznym. Łącznie 378 zajęć rehabilitacji dla 15 osób niepełnosprawnych z Zespołem Retta.
Do zmiany społecznej można zaliczyć większą sprawność która będzie powodowała mniejsze wykluczenie (rehabilitacja jest antidotum na różne schorzenia, na które cierpią dziewczyny z Zespołem Retta
z powodu postępującej skoliozy, hipotonii, spastyki, zwiększonego napięcia mięśniowego).
W obszarze osoby niepełnosprawnej, poprzez rehabilitacje poszerzył się krąg osób uczestniczących
w życiu osoby niepełnosprawnej, zwiększyły się kontakty i interakcja z innymi osobami.
W obszarze rodziny osoby niepełnosprawnej, poprzez rehabilitację zapewniliśmy w trakcie trwania projektu , godziny pozostających do dyspozycji członków rodzin uczestników zajęć na cele osobiste
i prywatne. Odciążono rodziny osób niepełnosprawnych, zmniejszając poziom stresu rodziców, dzięki systematycznemu wsparciu przez fizjoterapeutów.
W obszarze fizjoterapeutów: zapoznano się z rzadkim schorzeniem jakim jest Zespół Retta. Zdobycie przez nich doświadczenia, zwiększenie kompetencji może w przyszłości przyczynić się do skuteczniejszej pomocy innym osobom dotkniętym Zespołem Retta oraz ich rodzin.
Trwałość zadania publicznego została zagwarantowana poprzez zmniejszenie dysfunkcji psychoruchowych niepełnosprawnych uczestników zadania publicznego. Rezultaty i trwałość zadania publicznego były monitorowane w oparciu o opinie personelu zadania publicznego oraz prowadzenie
i kontrolę dzienników rehabilitacji.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu. To był duży wysiłek ale jeszcze większa była satysfakcja z możliwości udzielenia pomocy w obszarze rehabilitacji.
Mamy nadzieje że w przyszłości uda nam się realizować takie projekty także w innych województwach.
Paweł Kwiecień prezes OSPOzZR