Zabajka 2016

W imieniu Zarządu OSPOzZR uprzejmie informuję, że rozpoczynamy zapisy na turnus rehabilitacyjny, który zostanie zorganizowany w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „www.zabajka.com.pl” w Stawnicy w terminie 03.06.2016-16.06.2016.
Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną wysłane mailem na adresy członków OSPOzZR.
Dysponujemy jedynie 17 miejscami, zostanie stworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłac na adres „p.wojcik@rettsyndrome.pl”

Wykaz Symboli Niepełnosprawności

1) 01-U – upośledzenie umysłowe;
2) 02-P – choroby psychiczne;
3) 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
4) 04-O – choroby narządu wzroku;
5) 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
6) 06-E – epilepsja;
7) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
8) 08-T – choroby układu pokarmowego;
9) 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
10) 10-N – choroby neurologiczne;
11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego