Pomoc dla dzieci z Zespołem Retta z Ukrainy

Wojna na Ukrainie nie oszczędza nikogo, do Polski trafiają również rodziny z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie nasze stowarzyszenie skupia się na pomocy osobom z niepełnosprawnościami a szczególnie angażujemy w pomoc zaprzyjaźnionym rodzinom z Zespołem Retta. Mamy stały kontakt z Stowarzyszeniem z Ukrainy, współpracujemy z Rett Syndrome Europe i z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy który nadzoruje konwoje humanitarne do Ukrainy.
Dzięki czemu w pierwszych dniach udało się:
• zorganizować wysyłkę leków ratujących życie do 7 dziewczynek które zamieszkują strefy wojenne na Ukrainie, m. in. Kijów, Odessa, Charków
• pomóc 5 letniej dziewczynce z Zespołem Retta która z rodziną już jest zakwaterowana w Warszawie

Potrzebujemy Waszej pomocy i wsparcia w celu dalszego działania. Każda pomoc jest mile widziana zarówno materialna jak i finansowa.

W związku z powyższym OSPOzZR uruchomiło zbiórkę pieniężną na finansowanie pomocy dla rodzin z Ukrainy oraz adres mailowy ukraina@rettsyndrome.pl na który bardzo prosimy, przysyłajcie w formie listy, rzeczy które możecie przekazać kiedy będzie to konieczne. 

Na pewno będzie potrzebna każda ilość pampersów, środki higieny osobistej ( chusteczki nawilżane, kremy, olejki, szampony, itd),  żywność bezglutenowa, bezlaktozowa, wózki, ubrania, etc. ( przy każdym produkcie konieczne jest podanie rozmiaru, wielkości, ilości, itp.). 

 

link do do wpłat:

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

 

e-mail:

ukraina@rettsyndrome.pl

 

DZIĘKUJEMY


 

UWAGA!

Rodziny które chcą pomagać ale nie należą do Stowarzyszenia, proszę podajcie swoje dane kontaktowe i adresowe.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta z siedzibą w Koninie ul 3 Maja 1-3

2) Stowarzyszenie nie wyznaczyło IOD. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: info@rettsyndrome.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach stowarzyszenia oraz podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu

8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego