Strona główna

PRZECZYTAJ UWAŻNIE !!!Prosimy o dokładne wypełnienie poniższych pól i wciśnięcie przycisku "Wygeneruj". Po sprawdzeniu danych i opłaceniu szkolenia,

potwierdzenie przelewu oraz wygenerowany plik

należy przesłać na adres e-mail:

szkolenie@rettsyndrome.pl


Po wprowadzeniu danych do bazy szkolenia skontaktujemy się za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie w celu potwierdzenia przyjęcia na szkolenieUWAGA! Aby wygenerować dokumenty prosimy użyć programów Mozilla Firefox lub Chrome.Dane podstawowe:

Nazwisko:
Imię:

Adres zamieszkania:
Ulica:
Nr domu/mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:


Dane kontaktowe
Telefon:
E-Mail:


* w celu otrzymania faktury VAT, prosimy przesłać dane wraz z dokumentami (wygenerowany dokument, potwierdzenie wpłaty) na adres: szkolenie@rettsyndrome.pl