Eksperymentalne leczenie farmakologiczne zespołu Retta u myszy wskazuje, że choroba może być odwracalna

Autor streszczenia: Peter Tarr, Senior Science Writer | tarr@cshl.edu | 516-367-8455 27 lipca 2015, 16:00 Cold Spring Harbor, Nowy Jork – Zespół Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) opracował zaskakująco nową metodę leczenia zespołu Retta, destrukcyjnego zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), które występuje u 1 na 10 000 osób w USA, głównie u dziewczynek. W artykule, który pojawił się dzisiaj na stronie internetowej czasopisma Journal of Clinical Investigation, prof. Nicholas Tonks et al. wykazał, że leczenie za pomocą eksperymentalnych leków małocząsteczkowych znacząco wydłuża długość życia u…

Terapia Zespołu Retta jest możliwa

RMF24 Grzegorz Jasinski Objawy zespółu Retta – uwarunkowanego genetycznie zaburzenia rozwoju, które jest śmiertelne dla chłopców, a u dziewczynek powoduje niepełnosprawność ruchową i narastające upośledzenie umysłowe – można cofnąć. Przekonują o tym wyniki prowadzonych na myszach badań leku, opracowanego przez naukowców Cold Spring Harbor Laboratory. Jak pisze na swej stronie internetowej czasopismo „Journal of Clinical Investigation” eksperymentalny specyfik przedłuża życie samców i poprawia zdolności ruchowe samic dotkniętych tym syndromem myszy. Zespół Retta występuje z częstotliwością raz na dziesięć tysięcy urodzonych dzieci / Lek CPT157633 przyłącza…

Sarbinowo 2015

Turnus Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy zorganizowany przez OSPOzZR w ośrodku rehabilitacyjnym ADHARA w Sarbinowie w okresie od 15-07-2015 do 01-08-2015

Warszawa 23-05-2015

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty RETT EDUKACJA SYSTEMY ŚLEDZĄCE WZROK I UMOŻLIWIAJĄCE OBSŁUGĘ KOMPUTERA ZA POMOCĄ WZROKU JAKO WSPARCIE OSÓB Z ZESPOŁEM RETTA I INNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW, RODZICÓW I TERAPEUTÓW Wykład poprowadzą: Hektor Minto – od 17 lat zajmuje się technologią wspomagającą i komunikacją alternatywną (AAC) – od 2009 roku jest zwiazany z firmą Tobii Dynavox, aktualnie na stanowisku dyrektora globalnych usług i edukacji Kaveh Vefagh – od 2011 roku związany z firmą Tobii Dynavox – ma pod swoją opieką 20 krajów, w których…

Zabajka 2016

W imieniu Zarządu OSPOzZR uprzejmie informuję, że rozpoczynamy zapisy na turnus rehabilitacyjny, który zostanie zorganizowany w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „www.zabajka.com.pl” w Stawnicy w terminie 03.06.2016-16.06.2016. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym zostaną wysłane mailem na adresy członków OSPOzZR. Dysponujemy jedynie 17 miejscami, zostanie stworzona lista podstawowa oraz lista rezerwowa, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłac na adres „p.wojcik@rettsyndrome.pl”

Wykaz Symboli Niepełnosprawności

1) 01-U – upośledzenie umysłowe; 2) 02-P – choroby psychiczne; 3) 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 4) 04-O – choroby narządu wzroku; 5) 05-R – upośledzenie narządu ruchu; 6) 06-E – epilepsja; 7) 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia; 8) 08-T – choroby układu pokarmowego; 9) 09-M – choroby układu moczowo-płciowego; 10) 10-N – choroby neurologiczne; 11) 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

Zgromadzenie Rett Syndrome Europe

Wiedeń 15.11.2014 Sprawozdanie przygotowały: Magdalena Partyła-Wójcik i Emilia Głażewska 15 listopada w Wiedniu odbyło się Zgromadzenie Rett Syndrome Europe. Wziêło w nim udział ok. 40 osób – przedstawicieli Francji, Wielkiej Brytanii, Wêgier, Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Czech, Słowacji, Rosji, Armenii, Austrii, Katalonii, Włoch oraz Polski. W spotkaniu uczestniczyła równie¿ Paige Nues z International Rett Syndrome Foundation. Głównym tematem spotkania były prezentacje klinik zajmujących się zespołem Retta. Reprezentanci 10 stowarzyszeń przedstawili modele opieki w swoich krajach. Prezentacje dotyczyły: Austrii, Katalonii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Norwegii,…