Turnus rehabilitacyjny dla osób z zespołem Retta w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy 2016

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta w dniach od 3 do 16 czerwca zorganizowało turnus rehabilitacyjny dla osób z zespołem Retta w Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka w Stawnicy. W turnusie wzięło udział 21 dziewczynek. Najmłodsza uczestniczka miała 2,5 roku, najstarsza 11 lat.

Podobnie jak dwa lata temu część uczestniczek turnusu oraz inne dziewczynki, które są członkami Stowarzyszenia, zostały skonsultowane przez prof. Leopolda Curfsa i dr. Erica Smeetsa z Rett Expertise Centre – GKC, Maastricht University Medical Centre. W sumie z konsultacji w ciągu dwóch dni skorzystało 27 dziewczynek. Prof. Curfs i dr Smeets wygłosili również wykład dotyczący zespołu Retta. W konsultacjach brali także udział dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalista pediatrii, neonatologii i genetyki klinicznej, dr n. med. Karolina Pesz z Katedry Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dr n. med Krzysztof Szczałuba.

W czasie turnusu konsultacje prowadził także prof. Meir Lotan z Ariel Univeristy w Izraelu, specjalizujący się w rehabilitacji dziewczynek i kobiet z zespołem Retta, autor wielu naukowych publikacji na ten temat. W ciągu 4 dni prof. Lotan skonsultował 26 dziewczynek. Prof. Lotan wygłosił również wykład nt. zespołu Retta dla rodziców dziewczynek.

Podczas turnusu pracownicy Zabajki – Paulina Linda-Boińska, Karolina Wojtecka-Sieracka, Dawid Kapoła oraz Beata Spendel przedstawili wykłady dotyczące zespołu Retta – m.in. skoliozy w tym zespole, hipoterapii i komunikacji alternatywnej.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować prof. Leopoldowi Curfsowi, dr. Ericowi Smeetsowi, prof. Meirowi Lotanowi, właścicielom i pracownikom ośrodka Zabajka Hipomedical w Stawnicy, tłumaczom: Emilii Thomas-Czarneckiej oraz Marcin Głodzikowi za pomoc i zaangażowanie podczas turnusu.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim uczestniczkom i ich rodzicom za świetnie spędzony czas.

Do zobaczenia w przyszłym roku.